KORONAVIRUS
By in

Vážení přátelé, milí pacienti.
Jsme si vědomi zdravotních rizik spojených s výskytem koronaviru v naší republice, a proto jsme v naší praxi na tento stav připraveni.

Po celou dobu existence naší praxe máme snahu držet hygienické standardy na vysoké úrovni, chováme se ke každému pacientovi, jako by byl potencionálně infekční, už jen proto, abychom eliminovali množství komplikací po chirurgických zákrocích, což se nám doposud dařilo.

V souvislosti s koronavirem jsme se rozhodli pro další řadu opatření, abychom ochránili pacienty i zaměstnance  Zubní kliniky před možnou nákazou koronavirem.

  • Omezili jsme množství objednaných pacientů tím, že jsme na dobu nezbytně nutnou uzavřeli oddělení dentální hygieny a prevence.
  • Naopak ošetření pacientů bez příznaků onemocnění horních cest dýchacích bude probíhat ve zcela normálním režimu.
  • Prosíme pacienty, kteří mají zvýšenou teplotu nebo se necítí dobře o zrušení plánovaného výkonu a přeobjednání se na dobu, kdy budou zcela zdraví.
  • O akutní pacienty, kteří mají vážné, neodkladné onemocnění dutiny ústní a zároveň patří do skupiny pacientů, kteří se necítí dobře nebo mají zvýšenou teplotu se postaráme po telefonické dohodě na konci pracovní doby, tak, aby se zbytečně nepotkali s jinými pacienty.
  • Zároveň pacienti ve věku nad 65 let by měli zvážit, zda by jejich ošetření nesneslo odkladu…

Nedokážeme posoudit na jak dlouho budeme muset tato opatření zavést, obávám se, že by to mohlo být v řádu měsíců, proto vás všechny prosím o trpělivost. Mnoho zubních praxí se kvůli koronaviru uzavírá, my jsme připraveni se o vás postarat i v této pro všechny náročné době.

Za TEAM Zubní Kliniky                                                                                                 MUDr. Michal Kasl
MUDr. Martin Georgiev