By in
KORONAVIRUS

Vážení přátelé, milí pacienti. Jsme si vědomi zdravotních rizik spojených s výskytem koronaviru v naší republice, a proto jsme v naší praxi na tento stav připraveni.